Just Wait...

Blog

COINZAI NEWS | COINZAI ICO, LENDING START

 

COINZAI News 16.12.17

The MyGoldblocks community can look forward to a few changes.

25474112_2197016320324284_1609240815_o

25484937_2197018266990756_275906883_o

Dear Community,

Please be patient. We haven’t forgotten you guys, everything is going according to plan.

It is our turn to adapt the new Backoffice and soon open the doors for COINZAI.

 

 

 

Soon the section COINZAI will be available in your MyGoldblocks Backoffice.

25437335_2197013266991256_2053420322_n

The complete Backoffice is also adapted, the IT department is busy at work.

Deposits will only be possible via Goldblocks.

Other changes that the Goldblockers can look forward to – more in this blog post: http://youtrustmedia.de/de/blog/2017/12/06/mygoldblocks-news-coinzai-coin-ico-lending/

So better get ready! Your Support Team


Hãy kiên nhẫn. Chúng tôi không quên sự chờ đợi của các bạn dành cho dự án của chúng tôi – MyGoldBlocks – Coinzai Lending Platform. Tât cả mọi thứ đang theo đúng kế hoạch.

Chúng tôi đang tiến hành tích hợp BackOffice mới và sớm mở hệ thống Lending Coinzai.

Coinzai sẽ sớm cập nhật lên BackOffice tại MyGoldBlocks.com

BackOffice đang được tích hợp, bộ phận IT đang cố gắng hoàn thiện công việc của họ với BackOffice.

Nạp tiền vào dự án chỉ chấp nhận duy nhất đồng GoldBlocks ( GB )

Những thay đổi khác mà cộng đồng GoldBlocks đang mong đợi và nhiều điều mới sẽ update trong thời gian tới sẽ cập nhật tại bài viết dưới đây.

 

Leave a Reply

*